Visie

Wij hebben een christelijke levensvisie waarin we de mens als schepsel van God zien. De ander serieus nemen, betrouwbaarheid en respect zijn begrippen die centraal staan in onze werkwijze.
Er wordt op vaste momenten gebeden en uit de Bijbel gelezen. Binnen de christelijke gemeenschap staat de Bruinehorst in de gereformeerde traditie. Naast de Bijbel vormen de gereformeerde belijdenisgeschriften de grondslag van onze stichting.

We staan open voor mensen met een andere overtuiging, wel vragen we respect voor onze identiteit, ook heel praktisch als het gaat om stilte tijdens gebedsmomenten en Bijbellezen.

We proberen er alles aan te doen dat de deelnemer zich thuisvoelt in een ongedwongen en gezellige sfeer.