Werkwijze

Deelnemers, familie, hulpverleners, instellingen, etc. kunnen contact met ons opnemen voor meer informatie m.b.t. een aanmelding.

In de regel volgt dan een intake-gesprek bij De Bruinehorst. Eventueel kan dit ook bij de deelnemer thuis.
Als beide partijen de intentie hebben om met elkaar door te gaan wordt een overeenkomst opgemaakt en ondertekend.

Er volgt een proeftijd van 1 maand, waarin deelnemer de stichting beter kan leren kennen en andersom. In deze periode is het belangrijk om te observeren waar de mogelijkheden van de deelnemer liggen en wat voor werkzaamheden passend zouden kunnen zijn.

Vervolgens wordt een persoonlijk werk/ begeleidingsplan opgesteld. Hierin werken wij met doelen.

Periodiek wordt het plan in het team besproken. Ook vinden er gesprekken met de deelnemer plaats. Hierin wordt geevalueerd of de deelnemer het naar zijn/ haar zin heeft en of doelen behaald zijn en/ of bijgesteld moeten worden.

Professionele begeleiding vinden we erg belangrijk. Maar, we willen de stichting vooral gezellig en toegankelijk voor onze deelnemers houden.
We willen voorkomen dat een deelnemer zich bij ons een cliënt voelt, maar juist de nadruk leggen op het ‘werknemer zijn’.

Wij vinden het belangrijk (als dit ten goede komt van de deelnemer) contact te onderhouden met familie en andere disciplines die betrokken zijn bij de deelnemer